Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Eliberarea cărţii de identitate provizorii atunci când cetățenii nu dețin toate actele necesare eliberării cărții de identitate

        Documente necesare:

  • Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso.
  • 3 fotografii 3x4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
  • Documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a adresei de domiciliu (original şi copie): certificatul de naştere, vechiul act de identitate sau un document cu fotografie
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii cărții de identitate provizorie, în valoare de 1 leu,  vezi TAXELE

Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii este de un an. 

© 2022 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă