Acte necesare Serviciul Evidența Persoanelor

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

          Documente necesare:

  • Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România - se completează cu MAJUSCULE (LITERE DE TIPAR) şi se tipăreşte obligatoriu față-verso.
  • certificatul de naștere, original și copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox sau extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie;
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitatevezi TAXELE

 

Atunci când persoana care solicită eliberarea actului de identitate declară că are domiciliul într-un imobil care este proprietatea altei persoane, proprietarul, în calitate de găzduitor, trebuie  să  își dea consimțământul de primire în spațiu și să prezinte documentul cu care face dovada dreptului de proprietate.
 
În  situația  în care  găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult  90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din țară ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația de primire  în  spațiu va fi prezentată tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
© 2022 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă