Lista Transcrieri Nașteri / Căsătorii

Transcrieri certificate

 

Eliberarea acestora se face săptămânal, în ziua de joi, între orele 14.30 - 18.30. 

Documentele necesare eliberării certificatelor sunt următoarele:  

1.Actul de identitate al solicitantului, original
2.Procură, original și copie, dacă solicitantul nu se prezintă personal
3.Actul de identitate al mandatarului, original și copie

Certificatele de naştere/căsătorie întocmite ca urmare a depunerii cererilor de transcriere, pot fi ridicate de la sediul Primăriei Sector 2, pentru documentaţiile/cererile depuse până în data de  16.12.2021.

© 2022 Primăria Sectorului 2 București. Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă